Bordil

Bermimpi berada di rumah bordil, menandakan Anda akan menghadapi aib melalui kesenangan materi Anda.