Abu

Memimpikan abu pertanda celaka, dan banyak perubahan pahit pasti akan datang pada si pemimpi. Meledakkan hasil panen kepada petani. Transaksi gagal untuk pedagang. Orang tua akan menuai kesedihan anak-anak yang bandel.